Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_IV_kw_2010_roku

Przedmiot przetargu: drugi ( kolejny ) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego MNU-2 przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Działka nr 84/4 o pow. 924 m2, obręb 7, KW – OL1K/00034660/0, niezabudowana i działka nr 79 o pow. 181 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, stanowiąca drogę wewnętrzną, położone przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie,

Cena wywoławcza - 70 700,00 zł
Wadium - 7 100,00 zł

Data publikacji: 11.10.2010r. Termin przetargu: 19.11.2010r. g. 14.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Michała Kajki, przeznaczonych pod projektowaną zabudowę wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi MW-4, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. Działka Nr 98/14 o pow. 1902 m2, KW – OL1K/00039987/3, obręb 3,
Cena wywoławcza - 97 800,00 zł wadium - 9 800,00 zł
2. Działka Nr 98/18 o pow. 1423m2,
KW – OL1K/00040096/0, obręb 3,
Cena wywoławcza - 100 100,00 zł wadium - 10 100,00 zł

Data publikacji: 11.10.2010r. Termin przetargu: 19.11.2010r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi ( kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług U-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4,

Cena wywoławcza 255 800,00 zł
Wadium - 25 600,00 zł

Data publikacji: 11.10.2010r. Termin przetargu: 19.11.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w udziałach po 1/7 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 277/6 o pow. 477 m2, obręb 3, KW - OL1K/000040240/5, położonej przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę 7 boksów garażowych łącznie z udziałem 413/1000 części działki nr 277/7 o pow. 171 m2, obręb 3, KW - OL1K/000040239/5, stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Kętrzynie

Cena wywoławcza udziału 1/7 części nieruchomości - 9 000,00 zł
Wadium za udział 1/7 części nieruchomości - 900,00 zł
Data publikacji: 05.10.2010r. Termin przetargu: 10.11.2010r. g. 11.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Drugi ( kolejny ) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego

 1. Działka nr 343/2 o pow. 892 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038721/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 50 300,00 zł wadium - 5 100,00 zł
 2. Działka nr 343/3 o pow. 885 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038722/1, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 50 000,00 zł wadium - 5 000,00 zł
 3. Działka nr 343/4 o pow. 1177 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038723/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 64 000,00 zł wadium - 6 400,00 zł 
 4. Działka nr 341/1 o pow. 726 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038710/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 300,00 zł wadium - 4 300,00 zł
 5. Działka nr 341/2 o pow. 732 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038711/1, niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 600,00 zł wadium - 4 300,00 zł
 6. Działka nr 341/3 o pow. 729 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038712/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 500,00 zł wadium - 4 300,00 zł
 7. Działka nr 341/4 o pow. 932 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038713/5, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 52 200,00 zł wadium - 5 300,00 zł
Data publikacji: 04.10.2010r. Termin przetargu: 10.11.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja] [Zdjęcia nieruchomości]

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-10-04 10:57:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2010-10-11 09:42:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki