Przetargi ogłoszone w IV kwartale 2010 roku

Przedmiot przetargu: Modernizacja kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Data publikacji: 20.12.2010r.

Termin składania ofert: 14.01.2011 r. do godz. 1000
Termin składania ofert: 21.01.2011r. do godz. 1000
Termin składania ofert: 26.01.2011r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Formularz oferty - zał. nr 1
 2. Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust.1  pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zał. nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych - zał nr 3
 4. Oświadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zał nr 3a
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał nr 4
 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał nr 5
 7. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby, tóre będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał nr 5a
 8. Wzór umowy - zał nr 6

Dokumentacja techniczna do SIWZ:

 1. Pozwolenie na budowę
 2. Instalacje sanitarne
 3. Architektura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 4. Audyt Energetyczny | 1 |
 5. C.O. C.T. i kotłownia | 1 | 2 |
 6. Instalacje elektryczne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 7. Instalacje wewnętrzne | 1 |
 8. Przyłącze wod-kan. | 1 |
 9. Kinotechnika | 1 |
 10. Konstrukcje | 1 | 2 |
 11. Projekt budowlany przyłączy | 1 | 2 | 3 |
 12. Projekt wykonawczy przyłączy | 1 | 2 |
 13. Projekt wewnętrzny instalacji gazowej | 1 | 2 |
 14. Technologia sceny | 1 |
 15. Projekt budowlany - wentylacja | 1 |
 16. Projekt wykonawczy - wentylacja | 1 |
 17. Projekt wod.-kan. - budowlany | 1 |
 18. Projekt wod.-kan. - wykonawczy | 1 |
Wszystkie pliki dokumentacji zostały podzielone i spakowane w paczki po 5MB (rar). W celu rozpakowania ww. dokumentów należy ściągnąć poszczególne części z danego punktu do jednego katalogu i następnie rozpakować np. programem (winrar). W przypadku problemów proszę kontaktować się z p. Jerzym Sochą pod nr tel. (89) 752 05 80
2011.01.05 - [Modyfikacja nr 1 do SIWZ] [Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ] [Program prac konserwatorskich cz.1] [Program prac konserwatorskich cz.2] [Rysunek do pyt. nr 9] [Zestawienie drewna - dach] [Zestawienie drewna - scena widownia] [Zestawienie stali cz.1] [Zestawienie stali cz.2] []
2011.01.14 - [Wyjśnienie nr 2 do SIWZ] [Oprawy oświetleniowe] [Pochylnia dla niepełnosprawnych]
2011.01.19 - [Wyjśnienie nr 3 do SIWZ]
2011.01.20 - [Wyjśnienie nr 4 do SIWZ]
2011.01.20 - [Modyfikacja nr 2 do SIWZ]

Przedmiot przetargu: Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące

Data publikacji: 14.12.2010r.

Termin składania ofert: 22.12.2010 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 
 2. Formularz oferty - zał. nr 2
 3. Wzór szczegółowego formularza cenowego - zał. nr 3
 4. Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust.1  pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zał. nr 4
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych - zał nr 5
 6. Oświadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zał nr 5a
 7. Wzór umowy - zał nr 6
 

Przedmiot przetargu: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, 4 jednoosobowych spółek komunalnych, 3 instytucji kultury Gminy Miejskiej Kętrzyn, 8 jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i parkowego dla punktów poboru oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Kętrzyn

Data publikacji: 08.12.2010r.

Termin składania ofert: 18.01.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie DzUUE | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Zestawienie zbiorcze punktów odbioru energii elektrycznej - zał. nr 1 
 2. Formularz oferty - zał. nr 2
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3
 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zał. nr 4
 5. Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 4a
 6. Wzór umowy - zał nr 5
  1. GMK - zał. nr 1 do umowy
  2. KEC KOMEC - zał. nr 2 do umowy
  3. KTBS - zał. nr 3 do umowy
  4. PGK Komunalnik - zał. nr 4 do umowy
  5. MWiK - zał. nr 5 do umowy
  6. KCK - zał. nr 6 do umowy
  7. Biblioteka - zał. nr 7 do umowy
  8. Muzeum - zał. nr 8 do umowy
  9. MOPS - zał. nr 9 do umowy
  10. MOSiR - zał. nr 10 do umowy
  11. Przedszkole - zał. nr 11 do umowy
  12. Gimnazjum - zał. nr 12 do umowy
  13. ZS nr 1 - zał. nr 13 do umowy
  14. SP nr 1 - zał. nr 14 do umowy
  15. SP nr 3 - zał. nr 15 do umowy
  16. SP nr 4 - zał. nr 16 do umowy
 

Przedmiot przetargu: Sprzątanie, utrzymanie zimowe, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące

Data publikacji: 10.11.2010r.
Data publikacji: 14.12.2010r.

Termin składania ofert: 21.12.2010 r. do godz. 1030
Termin składania ofert: 06.01.2011r. do godz. 1000
Termin składania ofert: 10.01.2010r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie UZP | Specyfikacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DzUUE | Modyfikacja nr 1 SIWZ
2010.12.28 - [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DzUUE] [Modyfikacja nr 2 do SIWZ]

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ:

 1. Ujednolicony zmodyfikowany wzór formularza oferty - zał. nr 1
 2. Ujednolicony zmodyfikowany wzór formularza kalkulacji ceny ofertowej - zał. nr 1a
 3. Ujednolicony zmodyfikowany wzór formularza narzędzi i urządzeń - zał. nr 5
 4. Ujednolicony zmodyfikowany wzór umowy - zał. nr 6

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór formularza kalkulacji ceny ofertowej zał. nr 1a 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3 
 5. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a) 
 6. Wzór wykazu wykonanych usług- zał. nr 4 
 7. Wzór wykazu urządzeń i narzędzi - zał. nr 5 
 8. Wzór umowy - zał. nr 6
 

Przedmiot przetargu: Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń w obrębie jezdni dróg utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn

Data publikacji: 14.10.2010r.

Termin składania ofert: 22.10.2010 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór umowy - zał. nr 6
 

Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-10-18 08:22:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2011-02-03 14:34:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki