Skład Rady - V kadencja

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ V KADENCJI

Abramowicz Krystian

 

Banaszuk Józef

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Baraniecka Urszula

 

Bućko Krzysztof

- Przewodniczący Rady Miejskiej

Budrewicz Romuald

 

Bylicka Małgorzata

 

Głusiec Ewa

 

Goździewski Bronisław

 

Górski Antoni

  
Hadziewicz Irena

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Hećman Krzysztof Wiesław

wygaśnięcie mandatu radnego w związku z wyborem na Burmistrza Miasta Kętrzyn

Koniuszewski Jerzy Bogusław

 

Kowalewski Tadeusz Walerian

 

Łuksza Janina

wygaśnięcie mandatu radnej w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu z dniem 18.12.2006r. 

Łyczek Marek

 

Musiał Piotr Paweł

 

Niedźwiecki Andrzej Eugeniusz

- Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej

Nowak Zbigniew

 

Olszewski Jan Tadeusz

- wstąpienie w dniu 11.03.2010r. w miejsce wygasłego mandatu radnego Eugeniusza Tokarzewskiego 

Piasecka Halina Krystyna

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Pierzchanowski Jerzy

 

Szymkiewicz Helena

wstąpienie w dniu 14.12.2006r. w miejsce wygasłego mandatu radnego Krzysztofa Wiesława Hećmana

Tokarzewski Eugeniusz

- wygaśnięcie mandatu w związku z objęciem funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta Kętrzyna 

Wachnik Stanisław

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-12-17 12:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2010-12-17 12:11:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki