Przetargi ogłoszone w I kwartale 2011 roku

Przedmiot przetargu: Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego dróg gminnych i powiatowych w obrzeże administracyjnym miasta Kętrzyn

Data publikacji: 31.03.2011r.

Termin składania ofert: 07.04.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie

Wynik postępowania
 

Przedmiot przetargu: Wykonanie prac remontowo-budowlanych lokalu nr 1 przy Pl. M. J. Piłsudskiego 10 w Kętrzynie w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 09.03.2011r.

Termin składania ofert: 24.03.2011 r. do godz. 1300

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZPSpecyfikacja

Załączniki do SIWZ

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a) 
 5. Wzór wykazu robót budowlanych- zał. nr 4 
 6. Wzór wykazu osób - zał. nr 5 
 7. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zał. nr 5a) 
 8. Wzór umowy - zał. nr 6 
 9. Dokumentacja projektowa – zał. nr 7
  1. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu - zał. nr 1 do pozwolenia na budowę [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6] [cz.7] [cz.8*
  2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] *
  3. Przedmiary robót 
  4. Badania stratygraficzne i analiza nawarstwień malarskich w zabytkowe kamienicy przy ul. Piłsudskiego 10 w Kętrzynie. Program prac przy renowacji zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 10 w Kętrzynie. [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6] [cz.7] [cz.8] [cz.9] *
  5. Kopia pozwolenia na budowę WA.7351-1/171/08/09 z dnia 04.02.2009r.

* - ze względu na dużą objętość zał nr 7.1; 7.2; 7.4 zostały zarchiwizowane (*.rar)  podzielone na woluminy. Aby je odczytać należy wszystkie części zapisać w jednym katalogu a następnie rozpakować.

 2011.04.05 - Wynik postępowania
 

Przedmiot przetargu: Zaprojektowanie i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej

Data publikacji: 09.03.2011r.

Termin składania ofert: 24.03.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 5, 
 3. Wzór umowy - zał. nr 6
 4. a) Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego |część A | część B |
  b) Załącznik nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego | zgoda właściciela nieruchomości |
 

Przedmiot przetargu: Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 02.03.2011r.

Termin składania ofert: 10.03.2011 r. do godz. 900

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 5, 
 3. Wzór umowy - zał. nr 7. 
 

Przedmiot przetargu: Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 01.03.2011r.

Termin składania ofert: 09.03.2011 r. do godz. 1100

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 5, 
 3. Wzór umowy - zał. nr 7. 
 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Modernizacja kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury” w branżach: sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

Data publikacji: 09.02.2011r.

Termin składania ofert: 17.02.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZPSpecyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór wykazu osób - zał. nr 4a)-c) 
 2. Wzór wykazu usług- zał. nr 6a)-c)  
 3. Wzór umowy- zał. nr 7 
 4. Dokumentacja projektowa dot. przetargu na „Modernizację kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury”.
 

Przedmiot przetargu: Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych

Data publikacji: 02.02.2011r.

Termin składania ofert: 10.02.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 4 
 2. Wzór formularza cenowego – zał. nr 5 
 3. Wzór umowy – zał. nr 7 
 4. Wzór wykazu osób – zał. nr 8
 

Przedmiot przetargu: Zaprojektowanie i budowa przyłącza sanitarnego do budynku w ramach projektu modernizacji kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Data publikacji: 27.01.2011r.

Termin składania ofert: 11.02.2011 r. do godz. 1000 14.02.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór wykazu osób - zał. nr 5 
 2. Wzór umowy - zał. nr 6 
 

Przedmiot przetargu: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Kętrzynie

Data publikacji: 20.01.2011r.

Termin składania ofert: 07.02.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Formularz cenowy - zał. nr 1a;
 2. Wzór wykazu robót budowlanych - zał. nr 4; 
 3. Wzór wykazu osób - zał. nr 5;
 4. Wykaz narzędzi- zał. nr 6
 5. Wzór umowy- zał. nr 7
 
 

Przedmiot przetargu: Świadczenie usług prawnych na rzecz Urzędu Miasta Kętrzyn

Data publikacji: 13.01.2011r.

Termin składania ofert: 21.01.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór wykazu wykonanych usług - zał. nr 4 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 5
 3. Wzór umowy- zał. nr 6
 

Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2011-01-14 11:48:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokołowski Mariusz
(2011-04-07 14:30:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki