Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_I_kw_2011_roku

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do dnia 30 września 2011r. części nieruchomości gruntowej o powierzchni 144m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3-249 o powierzchni 1.419m2, położona przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie, KW OL1K/00013684/1, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu punktem sprzedaży w celu prowadzenia ogródka firmowego.

Cena wywoławcza (stawka wyjściowa czynszu) – 3,00zł za 1m2 terenu netto + podatek VAT w stosunku miesięcznym.

Data publikacji: 02.03.2011r. Termin przetargu: 24.03.2011r. g. 9.00
[Ogłoszenie]

Przedmiot przetargu: drugi ( kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług U-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4,

Cena wywoławcza 255 800,00 zł
Wadium - 25 600,00 zł

Data publikacji: 18.02.2011r. Termin przetargu: 07.04.2011r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi ( kolejny ) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego MNU-2 przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
Działka nr 84/4 o pow. 924 m2, obręb 7, KW – OL1K/00034660/0, niezabudowana i działka nr 79 o pow. 181 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, stanowiąca drogę wewnętrzną, położone przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie,

Cena wywoławcza - 70 700,00 zł
Wadium - 7 100,00 zł

Data publikacji: 18.02.2011r. Termin przetargu: 06.04.2011r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego:

 1. Działka nr 343/2 o pow. 892 m2, obręb 7, KW – OL1K/00038721/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 50 300,00 zł wadium - 5 100,00 zł
 2. Działka nr 343/3 o pow. 885 m2, obręb 7, KW – OL1K/00038722/1, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 50 000,00 zł wadium - 5 000,00 zł
 3. Działka nr 343/4 o pow. 1177 m2, obręb 7, KW – OL1K/00038723/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 64 000,00 zł wadium - 6 400,00 zł
 4. Działka nr 341/1 o pow. 726 m2, obręb 7, KW – OL1K/00038710/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 300,00 zł wadium - 4 300,00 zł
 5. Działka nr 341/2 o pow. 732 m2, obręb 7, KW – OL1K/00038711/1, niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 600,00 zł wadium - 4 300,00 zł
 6. Działka nr 341/3 o pow. 729 m2, obręb 7, KW – OL1K/00038712/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 500,00 zł wadium - 4 300,00 zł
 7. Działka nr 341/4 o pow. 932 m2, obręb 7, KW – OL1K/00038713/5, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 52 200,00 zł wadium - 5 300,00 zł
Data publikacji: 10.02.2011r. Termin przetargu: 24.03.2011r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Michała Kajki, przeznaczonej pod projektowaną zabudowę wielorodzinnym budynkiem mieszkalnymi MW-4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

Cena wywoławcza - 97 800,00 zł wadium - 9 800,00 zł
Data publikacji: 10.02.2011r. Termin przetargu: 23.03.2011r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi działka nr 714/14 o pow. 1332 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035459/5, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,

Cena wywoławcza - 78 600,00 zł wadium - 7 900,00 zł
Data publikacji: 07.02.2011r. Termin przetargu: 16.03.2011r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Drugi ( kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Wielkiego przeznaczonych pod zabudowę budynkami usługowymi z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej:

 1. Działka nr 140/4 o pow. 173 m2 i działka nr 405/11 o pow. 1358 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039967/7, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 241/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 146 200,00 zł wadium - 14 700,00 zł 
   
   
 2. Działka nr 140/5 o pow. 160 m2 i działka nr 405/10 o pow. 602 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039968/4, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 120/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 76 400,00 zł wadium - 7 700,00 zł
 3. Działka nr 140/6 o pow. 160 m2 i działka nr 405/9 o pow. 656 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039969/1, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 129/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 81 800,00 zł wadium - 8 200,00 zł 
 4. Działka nr 140/7 o pow. 160 m2 i działka nr 405/8 o pow. 720 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039966/0, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 139/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 88 100,00 zł wadium - 8 900,00 zł 
 5. Działka nr 140/8 o pow. 220 m2 i działka nr 405/7 o pow. 1102 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039965/3, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 208/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 126 400,00 zł wadium - 12 700,00 zł 
 6. Działka nr 405/6 o pow. 1035 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039964/6, przeznaczona do sprzedaży łącznie z udziałem 163/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 101 300,00 zł wadium - 10 200,00 zł
Data publikacji: 07.02.2011r. Termin przetargu: 17.03.2011r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Składowej, przeznaczonej na realizację usług U-4 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
Działka Nr 83 o pow. 1139 m2, obręb 4, KW – OL1K / 00013709/3
Cena wywoławcza 33 400,00 zł wadium - 3 400,00 zł

Cena wywoławcza - 33 400,00 zł
Wadium - 3 400,00 zł

Data publikacji: 02.02.2011r. Termin przetargu: 16.03.2011r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2011-02-03 09:22:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2011-03-02 13:25:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki