Decyzje środowiskowe_2011

Data publikacji: 27.12.2011r.

Obwieszczenie o prowadzeniu postępwoania z oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW wraz z drogą dojazdową i niezbędą infrastrukturą (okablowanie, trafostacja)” [więcej]
 

Data publikacji: 04.08.2011r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt. „Budowa biogazowni o mocy: produkcja biogazu do 1000 m3/godzinę opcjonalnie przetwarzanego na energię elektryczną - max. 2, 0 MW i cieplną - max. 2, 4 MW” [więcej]
 

Data publikacji: 26.04.2011r.

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt."Humanizacja blokowisk osiedla "Piastowskie w Kętrzynie” [więcej]
 

Data publikacji: 25.03.2011r.

Obwieszczenie o wwszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt."Humanizacja blokowisk osiedla "Piastowskie w Kętrzynie” [więcej]

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2011-03-29 11:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-01-20 12:33:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki