Przetargi ogłoszone w II kwartale 2011 roku

Przedmiot przetargu: Przebudowa ulicy L. Diehla w Kętrzynie

Data publikacji: 30.06.2011r.

Termin składania ofert: 15.07.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a)
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał. nr 4
 6. Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia - zał. nr 5 
 7. Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia - zał. nr 5a) 
 8. Wzór umowy - zał. nr 6
 9. Specyfikacja techniczna - zał. nr 7
  -
  Przedmiar - zał. do ST
  -
  Organizacja ruchu - plansza w terenie - zał. do ST
  -
  Zagospodarowanie ternu - droga - zał. do ST
  -
  Zagospodarowanie ternu - praking - zał. do ST
  -
  Organizacja ruchu - zał. do ST
 

Przedmiot przetargu: Adaptacja istniejących pomieszczeń oraz sal w celu utworzenia drugiej grupy żłobkowej dla trzydzieściorga dzieci w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech „MALUCH”

Data publikacji: 29.06.2011r.

Termin składania ofert: 14.07.2011 r. do godz. 900

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZPSpecyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1; 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP- zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a) 
 5. Wzór wykazu robót budowlanych - zał. nr 4 
 6. Wzór wykazu osób - zał. nr 5 
 7. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia– zał. nr 5a) 
 8. Wzór umowy- zał. nr 6 
 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– zał. nr 7
 10. Rysunek rzutu pomieszczeń – zał. nr 8
 11. Przedmiar robót– zał. nr 9
2011.07.15 - Wynik postępowania
 

Przedmiot przetargu: "Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu pielęgnacji zieleni w pasach drogowych oraz nadzoru nad sprzętem i osobami zatrudnionymi w ramach robót interwencyjnych i publicznych w 2011r."

Data publikacji: 22.06.2011r.

Termin składania ofert: 30.06.2011 r. do godz. 900

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP Specyfikacja |

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1;
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2; 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP- zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu usług - zał. nr 4; 
 6. Wzór wykazu sprzętu - zał. nr 5; 
 7. Wzór wykazu osób, które będą uczetniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 6; 
 8. Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia - zał. nr 6a) 
 9. Wzór umowy- zał. nr 7. 
 

Przedmiot przetargu: Zakup oświetlenia scenicznego w ramach zadania „Modernizacja kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury”

Data publikacji: 09.06.2011r.

Termin składania ofert: 17.06.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP Specyfikacja | Przedmiary

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1;
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a) 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2; 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3; 
 5. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP- zał. nr 3a); 
 6. Wzór wykazu wykonanych dostaw- zał. nr 4; 
 7. Wzór umowy- zał. nr 5. 
 8. Szczegóły - zał. nr 6
  1. Architektoniczne [cz.1] [cz.2] [cz.3]
  2. Elektryczne [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6] [cz.7] [cz.8] [cz.9]
 

Przedmiot przetargu: Przebudowa ulicy L. Diehla w Kętrzynie

Data publikacji: 31.05.2011r.

Termin składania ofert: 15.06.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a)
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał. nr 4
 6. Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia - zał. nr 5 
 7. Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia - zał. nr 5a) 
 8. Wzór umowy - zał. nr 6
 9. Specyfikacja techniczna - zał. nr 7
  - Przedmiar
  - Organizacja ruchu - plansza w terenie
  - Zagospodarowanie ternu - droga
  - Zagospodarowanie ternu - praking
  -
  Organizacja ruchu
 

Przedmiot przetargu: Zakup i montaż nagłośnienia sceny w ramach zadania: Modernizacja kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Data publikacji: 20.05.2011r.

Termin składania ofert: 30.05.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogloszenie BZPSpecyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a)
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 5. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a)
 6. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 4
 7. Wzór umowy - zał. nr 5
 8. Wyciąg z Dokumentacji Projektowej - zał. nr 6
  1. Przekrój przez widownie i ekran
  2. Stanowiska operatora dźwięku
  3. Szczegóły montażu nagłosnienia
  4. Przekrój podłużny
  5. Rzut parteru
  6. Przekrój poprzeczny
 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: "Modernizacja Kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Ketrzyńskiego Centrum Kultury" w branży budowlanej

Data publikacji: 20.05.2011r.

Termin składania ofert: 30.05.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogloszenie BZPSpecyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a)
 5. Wzór wykazu usług - zał. nr 4
 6. Wzór wykazu osób - zał. nr 5 
 7. Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia - zał. nr 5a) 
 8. Wzór umowy - zał. nr 6
 9. Dokumentacja Projektowa (Przetarg "Modernizacja Kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury")
 

Przedmiot przetargu: Dostawa dmuchawy powietrza z obudową oraz pomp zatapialnych wraz z żurawikiem na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy k. Kętrzyna

Data publikacji: 13.05.2011r.

Termin składania ofert: 24.05.2011 r. do godz. 900

Ogłoszenie | Ogloszenie BZPSpecyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty zał. nr 1 a)-b) 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. nr 2a)-b) 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a) 
 5. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 4a)-b) 
 6. Wzór umowy - zał. [nr 5a)] [nr 5b)
 7. Wzór formularza kalkulacji ceny ofertowej  – zał. nr 6a)-b)
 

Przedmiot przetargu: Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w Kętrzynie przy ul. Różanej 5

Data publikacji: 09.05.2011r.

Termin składania ofert: 24.05.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogloszenie BZPSpecyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza ofertyzał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – zał. nr 2; 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał. nr 4a)-b); 
 6. Wzór umowy - zał. nr 5; 
 7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 6; 
 8. Projekt Zagospodarowania Placu Zabaw przy ul. Różanej 5 – zał. nr 7;
 

Przedmiot przetargu: Zakup nagłośnienia i kinotechniki kina w ramach zadania: Modernizacja kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Data publikacji: 05.05.2011r.

Termin składania ofert: 15.06.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty zał. nr 1 do SIWZ 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1 a) do SIWZ; 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP- zał. nr 2 do SIWZ; 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3 do SIWZ; 
 5. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP- zał. nr 3a) do SIWZ; 
 6. Wzór wykazu wykonanych dostaw- zał. nr 4 do SIWZ; 
 7. Wzór umowy- zał. nr 5 do SIWZ; 
 8. Dokumentacja projektowa – zał. nr 6 do SIWZ ; 
  1. część architektoniczna [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4]
  2. część technologiczna [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6] [cz.7] [cz.8] [cz.9] [cz.10] [cz.11] [cz.12] [cz.13]
 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- zał. nr 7 do SIWZ.
 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy ulicy Rynkowej w Kętrzynie w km 0+000 do 0+672

Data publikacji: 04.05.2011r.

Termin składania ofert: 12.05.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty zał. nr 1 do SIWZ 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – zał. nr 2 a)-c) 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu osób – zał. nr 4 a)-c) do SIWZ, 
 6. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zał. nr 5 a)-c) do SIWZ, 
 7. Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ
 

Przedmiot przetargu: Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie

Data publikacji: 22.04.2011r.

Termin składania ofert: 09.05.2011 r. do godz. 1200 13.05.2011 r. do godz. 1200 
18.05.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZPSpecyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a)
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał. nr 4
 6. Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia - zał. nr 5
 7. Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zał. nr 5a)
 8. Wzór umowy - zał. nr 6
 9. Dokumentacja projektowa - zał nr 7
  1. Projekt oświetlenia i kolizji [cz.1] [cz.2] [cz.3]
  2. STWIOR
  3. Plan BIOZ
  4. Projekt stałej organizacji ruchu [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]  
  5. Projekt kanalizacji deszczowej [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6] [cz.7
  6. Projekt drogowy [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6] [cz.7]
  7. Dokumentacja geotechniczna [cz.1] [cz.2]
  

Przedmiot przetargu: Zaprojektowanie i wykonanie boisk sportowych w ramach programu Budowy Kompleksów Sportowych MOJE BOISKO-ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Bydgoska 1 w Kętrzynie

Data publikacji: 21.04.2011r.

Termin składania ofert: 06.05.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

  1. Załączniki do PFU [nr 1] [nr 2] [nr 3] [nr 4a] [nr 4b] [nr 5a] [nr 5b] [nr 6]
 1. Załącznik Nr 2 - Formularz oferty
 2. Załącznik Nr 7 - Istotne postanowienia umowy
 3. Załącznik Nr 8 - Dokumentacja projektowa typowa-powtarzalna i Specyfikacje – projektu powtarzalnego pt.:„Projekt architektoniczno-budowlany boisk sportowych Orlik 2012” pracowni projektowej Kulczyński Architekt sp. z oo. ul. Zgoda 4m2 w Warszawie - do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn. [więcej]
 

Przedmiot przetargu: Zakup oświetlenia scenicznego w ramach zadania „Modernizacja kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury”

Data publikacji: 15.04.2011r.

Termin składania ofert: 29.04.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZPSpecyfikacja | Przedmiary

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1; 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2; 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 4; 
 6. Wzór umowy- zał. nr 5. 
 7. Szczegóły - zał. nr 6
  1. Architektoniczne [cz.1] [cz.2] [cz.3]
  2. Elektryczne [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6] [cz.7] [cz.8] [cz.9]
 

Przedmiot przetargu: Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego dróg gminnych i powiatowych w obrzeże administracyjnym miasta Kętrzyn

Data publikacji: 07.04.2011r.

Termin składania ofert: 11.04.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie

 

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych

Data publikacji: 06.04.2011r.

Termin składania ofert: 14.04.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZPSpecyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza cenowego - zał. nr 4 a) c)
 2. Wzór umowy - zał. nr 6
 

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską oraz inne usługi do realizacji w 2011 r. zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych

Data publikacji: 06.04.2011r.

Termin składania ofert: 14.04.2011 r. do godz. 1100

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór umowy - zał. nr 7
 

Przedmiot przetargu: Zaprojektowanie i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej

Data publikacji: 01.04.2011r.

Termin składania ofert: 18.04.2011 r. do godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 5, 
 3. Wzór umowy - zał. nr 6
 4. a) Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego [część A] [część B]
  b) Załącznik nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego [zgoda właściciela nieruchomości]
 

Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2011-04-01 13:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2011-07-26 12:47:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki