Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_II_kw_2011_roku

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat udziałów w działce nr 1-90/4 o powierzchni 0,1555ha (inne tereny zabudowane o funkcji usługowej), położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie, KW OL1K/00035154/7, stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Kętrzyn, przeznaczonych pod lokalizację nowych obiektów handlowo-usługowych:

 • lokal nr 2a, znajdujący się w pawilonie nr I (udział 143/10.000 o powierzchni 22,23m2, powierzchnia zabudowy – 9m2) 
 • lokal nr 26, znajdujący się w pawilonie nr III (udział 288/10.000 o powierzchni 44,78m2, powierzchnia zabudowy – 18m2)

Cena wywoławcza - 10,00zł netto za 1m2 + 23% VAT miesięcznie za teren przeznaczony pod budowę i 0,01zł za 1m2 + 23% VAT miesięcznie za teren niezabudowany

Data publikacji: 14.06.2011r. Termin przetargu: 05.08.2011r. g. 13.00
[Ogłoszenie]

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat części budynku, położonego przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w Kętrzynie, z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego z głównym wejściem od strony ulicy Powstańców Warszawy, wraz z częścią terenu, wchodzącą w skład działki nr 3-251 położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, przeznaczoną na taras letni na potrzeby lokalu gastronomicznego

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (w tym VAT 23%) w stosunku miesięcznym 1.220,16zł.

Data publikacji: 01.06.2011r. Termin przetargu: 28.06.2011r. g. 9.00
[Ogłoszenie]

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima

 1. Działka nr 255/2 o pow. 725 m2 i działka nr 265/1 o pow. 142 m2, KW – OL1K/00040764/4, obręb 7, niezabudowane, sprzedawane łącznie z udziałem 1/4 części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00040763/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną,
  Cena wywoławcza - 74 300,00 zł wadium - 7 500,00 zł
 2. Działka nr 265/4 o pow. 958 m2, KW – OL1K/00040762/0, obręb 7, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 1/4 części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00040763/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną,
  Cena wywoławcza - 81 400,00 zł wadium - 8 200,00 zł
 3. Działka nr 265/5 o pow. 890 m2, KW – OL1K/00040761/3, obręb 7, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 1/4 części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00040763/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 76 000,00 zł wadium - 7 600,00 zł
Data publikacji: 23.05.2011r. Termin przetargu: 07.07.2011r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Składowej, przeznaczonej na realizację usług U-4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Działka Nr 83 o pow. 1139 m2, obręb 4, KW – OL1K / 00013709/3

Cena wywoławcza 26 800,00 zł
Wadium - 2 700,00 zł
Data publikacji: 12.05.2011r. Termin przetargu: 14.07.2011r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi ( kolejny ) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego MNU-2 przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Działka nr 84/4 o pow. 924 m2, obręb 7, KW – OL1K/00034660/0, niezabudowana i działka nr 79 o pow. 181 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, stanowiąca drogę wewnętrzną, położone przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie,

Cena wywoławcza 56 600,00 zł
Wadium - 5 700,00 zł
Data publikacji: 12.05.2011r. Termin przetargu: 28.06.2011r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi ( kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług U-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4,

Cena wywoławcza 204 700,00 zł
Wadium - 20 500,00 zł
Data publikacji: 12.05.2011r. Termin przetargu: 28.06.2011r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Drugi ( kolejny ) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego:

 1. Działka nr 343/2 o pow. 892 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038721/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 40 300,00 zł wadium - 4 100,00 zł
 2. Działka nr 343/3 o pow. 885 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038722/1, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 40 000,00 zł wadium - 4 000,00 zł
 3. Działka nr 343/4 o pow. 1177 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038723/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 51 200,00 zł wadium - 5 200,00 zł 
 4. Działka nr 341/1 o pow. 726 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038710/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 33 900,00 zł wadium - 3 400,00 zł 
 5. Działka nr 341/2 o pow. 732 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038711/1, niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 34 100,00 zł wadium - 3 500,00 zł 
 6. Działka nr 341/3 o pow. 729 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038712/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 34 000,00 zł wadium - 3 400,00 zł 
 7. Działka nr 341/4 o pow. 932 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038713/5, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 41 800,00 zł wadium - 4 200,00 zł
Data publikacji: 12.05.2011r. Termin przetargu: 22.06.2011r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: oddanie w dzierżawę na okres do dnia 30 września 2011r. części nieruchomości gruntowej o powierzchni 144m2, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu punktem sprzedaży w celu prowadzenia ogródka firmowego

Data publikacji: 22.04.2011r. Termin przetargu: 06.05.2011r. g. 13.00
[Ogłoszenie]

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2011-04-22 10:11:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2011-06-20 09:31:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki