I Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

I/1/10

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie

I/2/10

o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejksiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej

I/3/10

o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejksiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

I/4/10

o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejksiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

I/5/10

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Wiesława Hećmana

Protokół z sesji