XV Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XV/78/11

w sprawie udzielenia pomocy finansowej POwiatowi Kętrzyńskiemu na przebudowę ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo - jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie

XV/79/11

o zmianie uchwały Nr XI/73/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o zaciągnięciu kreduty długoterminowego przez Gmine Miejską Kętrzyn zmienionej uchwałą Nr XIII/77/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku

XV/80/11

w sprawie zmiany "PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĘTRZYN KWARTAŁU TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI BYDGOSKĄ, CHOPINA, RZEKĄ GUBER, POZNAŃSKĄ, GDAŃSKĄ (OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POZNAŃSKĄ) I GRANICĄ ADMINISTRACYJNA MIASTA KĘTRZYN" uchwalonego przez RAdę Miejską w Kętrzynie Uchwałą Nr LIII/336/05 z dnia 15 września 2005r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 162, poz. 1839 - w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, Rzeką Guber, Wileńską, Warmińską i zapleczem nieruchomości przy ulicy Zjazdowej 1-15
[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 2
[Uzasadnienie

XV/81/11

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin "Barcja"
[Załącznik] Statut Związku Gmin "Barcja"

Protokół z sesji