XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXIV/132/12

w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu
[Załącznik nr 1] Statut - Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami

XXIV/133/12

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do podejmowania czynności w sprawie skargi Wojewody WArmińsko - Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie

Protokół z sesji