XXV Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXV/134/12

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

XXV/135/12

o uzupełnieniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz o zmianie Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16.12.2010r.

XXV/136/12

w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej

XXV/137/12

o uzupełnieniu składu osobowego Komisji Mieszkaniowej

XXV/138/12

w sprawie odwołania radnego Stanisława Wachnika z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie

XXV/139/12

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie

XXV/140/12

w sprawie odwołania radnego Krzysztofa Bućko z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

XXV/141/12

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

XXV/142/12

w sprawie odwołania radnego Rafała Rypina z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego KOmisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

XXV/143/12

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego KOmisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

XXV/144/12

o zmianie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

XXV/145/12

o zmianie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie

XXV/146/12

o zmianie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie

XXV/147/12

o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16 grudnia 2010r.  w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie, upoważnionego do wykonywania czynności związanych  z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Gminy Miejskiej Kętrzyn w podróży służbowej pojazdem, nie będącym własnością gminy.

Protokół z sesji