XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXVIII/166/12

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Kętrzynie.
[Załącznik] Statut Żłobka Miejskiego w Kętrzynie

XXVIII/167/12

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVI/151/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyodrębnienia ze struktury organizacyjnej oddziału żłobkowego  mieszczącego się w Kętrzynie przy ul. Obrońców Westerplatte 16, przekształcenia go w samodzielną jednostkę budżetową oraz ustalenia statutu.

XXVIII/168/12

o zmianach w budżecie
[Załacznik nr 1] PLan dochodów budżetu gminy na 2012 rok
[Załacznik nr 2] Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok
[Załacznik nr 3] Uzasadnienie
[Załacznik nr 4] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku
[Załacznik nr 5] Przychody i rozchody budzętu w 2012 roku
[Załacznik nr 6] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzętu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sekotra finansów publicznych w 2012 roku

Protokół z sesji