XXIX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXIX/169/12

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze ograniczonym pasem ulic: A. Asnyka, Pocztowa, R. Traugutta, Kaszubska (wraz z trenem nieruchomości Kaszubska 7 przyległej do opisanego obszaru).
[Załącznik] Uzasadnienie
[Załącznik graficzny] Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego

XXIX/170/12

w sprawie wzniesienia steli upamiętniającej ludność cywilną zamordowaną w styczniu 1945 roku

XXIX/171/12

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie.

XXIX/172/12

o uzupełnieniu składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Kętrzynie
oraz o zmianie Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16.12.2010r., zmienionej uchwałą Nr XXV/135/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 17 stycznia 2012r. oraz uchwałą nr XXVI/149/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2012r.

XXIX/173/12

o zmianach w budżecie

XXIX/174/12

o zmianie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie.

XXIX/175/12

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Kętrzyna” Pani Janinie Korejwo

 XXIX/176/12

w sprawie nadania  honorowego obywatelstwa Miasta Kętrzyna. 

Protokół z sesji