XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXXIII/197/12

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] - Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok
[Załącznik nr 2] - Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok
[Załącznik nr 3] - Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] - Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku
[Załącznik nr 5] - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

 XXXIII/198/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bisztynek na realizację zadania pn.: "Likwidacja uszkodzeń budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej spowodowanych klęską żywiołową".

Protokół z sesji