XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXXV/208/12

w sprawie zaliczenia ulicy Różanej do kategorii dróg gminnych

XXXV/209/12

w sprawie przebiegu drogi gminnej - ul. Różanej

XXXV/210/12

w sprawie zaliczenia ulicy Staromiejskiej do kategorii dróg gminnych

XXXV/211/12

w sprawie przebiegu drogi gminnej - odcinka ul. Staromiejskiej

XXXV/212/12

w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Ignacego Daszyńskiego do kategorii dróg gminnych

XXXV/213/12

w sprawie przebiegu drogi gminnej - odcinka ul. Ignacego Daszyńskiego

XXXV/214/12

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/178/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2008r. o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic położonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn

XXXV/215/12

w sprawie przebiegu drogi gminnej - odcinka ul. Gen. Władysława Sikorskiego

XXXV/216/12

w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Miejskiej do kategorii dróg gminnych

XXXV/217/12

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043
[Załącznik nr 3] - Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gmine Miejską Kętrzyn w latach 2012 - 2015
[Załącznik nr 4] - Uzasadnienie 

XXXV/218/12

o zmianie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie

XXXV/219/12

o zmianie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

Protokół z sesji