Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_I_kw_2012_roku

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 180/5 o pow. 1599 m2, KW–OL1K/00040993/8, obręb 3, przy ul. Kaszubskiej, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną C3MWa,

Cena wywoławcza - 126 200,00 zł Wadium - 12 700,00 zł
Data publikacji: 21.02.2012r. Termin przetargu: 30.03.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego:

 1. Działka nr 343/2 o pow. 892 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038721/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 44 300,00 zł wadium - 4 500,00 zł
 2. Działka nr 343/3 o pow. 885 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038722/1, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 43 900,00 zł wadium - 4 400,00 zł
 3. Działka nr 343/4 o pow. 1177 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038723/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 55 900,00 zł wadium - 5 600,00 zł 
 4. Działka nr 341/1 o pow. 726 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038710/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 37 500,00 zł wadium - 3 800,00 zł 
 5. Działka nr 341/2 o pow. 732 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038711/1, niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 37 800,00 zł wadium - 3 800,00 zł 
 6. Działka nr 341/3 o pow. 729 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038712/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 37 700,00 zł wadium - 3 800,00 zł 
 7. Działka nr 341/4 o pow. 932 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038713/5, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 46 100,00 zł wadium - 4 700,00 zł
Data publikacji: 21.02.2012r. Termin przetargu: 29.03.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 64.10 m2 z przynależną piwnicą o pow. 6,30 m2, położonego na II piętrze budynku przy Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 w Kętrzynie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 704/8491 części działki nr 254 o pow. 347 m2, obręb 3, KW- OL1K/00013256/2, położonej w Kętrzynie przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

Cena wywoławcza - 109 300,00 zł Wadium - 11 000,00 zł
Data publikacji: 21.02.2012r. Termin przetargu: 29.03.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garaży, położonych przy ul. Mazurskiej ( za budynkami mieszkalnymi przy ul. Mazurskiej 32-34 ) w Kętrzynie wraz z udziałami w działce nr 278/6 o pow. 116 m2, obręb 6, KW- OL1K/00040242/9, położonej przy w Kętrzynie przy ul. Mazurskiej:

 • garaż nr 1 o pow. 13,45 m2 , udział 347/1000 cz. w działce nr 278/6,
  Cena wywoławcza - 8 700,00 zł wadium - 900,00 zł

 • garaż nr 2 o pow. 10,33 m2 , udział 267/100 cz. w działce nr 278/6,
  Cena wywoławcza - 6 900,00 zł wadium - 700,00 zł 
   
 • garaż nr 3 o pow. 14,94 m2 , udział 386/100 cz. w działce nr 278/6,
  Cena wywoławcza - 9 500,00 zł wadium - 1 000,00 zł
Data publikacji: 21.02.2012r. Termin przetargu: 28.02.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Kętrzynie, przeznaczonych pod zabudowę wolnostojącymi, jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Kętrzyna jako:

 • działka nr 284/8 o pow. 839 m2, obręb 7, KW OL1K / 00041002/2,
  Cena wywoławcza - 56 500,00 zł wadium - 5 700,00 zł 
 • działka nr 284/9 o pow. 848 m2, obręb 7, KW OL1K / 00041004/6,
  Cena wywoławcza - 57 100,00 zł wadium - 5 800,00 zł
Data publikacji: 21.02.2012r. Termin przetargu: 28.03.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 286/4 o pow. 1515 m2, KW–OL1K/00041409/5, obręb 3, przy ul. Adama Mickiewicza, przeznaczonej pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 

Cena wywoławcza - 118 100,00 zł Wadium - 11 900,00 zł
Data publikacji: 21.02.2012r. Termin przetargu: 27.03.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Fryderyka Chopina 7A w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 358/16 o pow. 1175 m2, KW–OL1K/00041347/2, obręb 7, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 490 m2.

Cena wywoławcza - 51 000,00 zł Wadium - 5 100,00 zł
Data publikacji: 21.02.2012r. Termin przetargu: 27.03.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 206/6 o pow. 569 m2, KW–OL1K/00027208/2, obręb 3, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 163 m2, położona przy ul. Pocztowej 7 w Kętrzynie. Nieruchomość stanowi teren oznaczony w projekcie planu symbolem U/MW5- teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza - 139 300,00 zł Wadium - 14 000,00 zł
Data publikacji: 24.01.2012r. Termin przetargu: 28.02.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi (kolejny) przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat części budynku, położonego przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w Kętrzynie, z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego z głównym wejściem od strony ulicy Powstańców Warszawy, wraz z częścią terenu, wchodzącą w skład działki nr 3-251 położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, przeznaczoną na taras letni na potrzeby lokalu gastronomicznego.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (w tym VAT 23%) w stosunku miesięcznym – 1.220,16zł.
Data publikacji: 24.01.2012r. Termin przetargu: 29.02.2012r. g. 9.00
[Ogłoszenie]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

 • działka Nr 271/17 o pow. 1931 m2, KW–OL1K/00037646/7, obręb 3, przy ul. Mielczarskiego,  
 • działka Nr 259 o pow. 120 m2, KW–OL1K/00037646/7, obręb 3, przy Placu Piłsudskiego, 
 • działka Nr 261/5 o pow. 38 m2, KW – OL1K/00041165/2, obręb 3, przy Placu Piłsudskiego,
przeznaczonej pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
Cena wywoławcza - 148 600,00 zł Wadium - 14 900,00 zł
Data publikacji: 02.01.2012r. Termin przetargu: 14.02.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 96,75 m2 położonej przy ul Ignacego Daszyńskiego 13 w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 473/2 o pow. 137 m 2 i nr 914/7 o pow. 238 m2, obręb 6, KW- OL1K/00017617/9, położone w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 13.

Cena wywoławcza - 134 500,00 zł Wadium - 13 500,00 zł
Data publikacji: 02.01.2012r. Termin przetargu: 15.02.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej stanowiącej część obszaru funkcyjnego MWU-2 tj. terenu przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: Działka nr 356/1 o pow. 1201 m2, KW – OL1K/00039982/8 wraz z udziałem 306/1000 części w działce nr 356/2 o pow. 147 m2, KW – OL1K/00039978/7.

Cena wywoławcza - 25 500,00 zł Wadium - 2 600,00 zł
Data publikacji: 02.01.2012r. Termin przetargu: 15.02.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Drugi ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi działka nr 714/14 o pow. 1332 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035459/5, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,

Cena wywoławcza - 51 800,00 zł Wadium - 5 200,00 zł
Data publikacji: 02.01.2012r. Termin przetargu: 16.02.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 222/4 o pow. 611 m2, obręb 6, KW – OL1K/00040882/7, niezabudowana, położona przy ul. Pomorskiej w Kętrzynie, przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Cena wywoławcza - 34 800,00 zł Wadium - 3 500,00 zł
Data publikacji: 02.01.2012r. Termin przetargu: 16.02.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-01-04 12:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-02-21 09:58:44)