Zarządzenia BMK II kwartał 2007

numer

z dnia

w sprawie

146/07

29.06.2007

w sprawie zmian w bdżecie miasta na rok 2007
[Załacznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załacznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załacznik nr 3] Uzasadnienie
[Załacznik nr 4]
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku - przychody i rozchody budżetu

145/07

28.06.2007

w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego

144/07

27.06.2007

w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego

143/07

22.06.2007

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkkola miejskiego "Malinka" prowadzonych przez Gminę MIejską Kętrzyn

142/07

22.06.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

141/07

22.06.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

140/07

22.06.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

139/07

22.06.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

138/07

22.06.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

137/07

19.06.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

136/07

14.06.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

135/07

13.06.2007

w sprawie określenia zasad organizowania konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

134/07

13.06.2007

w sprawie obciążenia prawem użytkowania nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24A na rzecz Kętrzyńskiego Centrum Kultury

133/07

05.06.2007

w sprawie: powołania zespołu ds. wdrażania „Programu rewitalizacji dla miasta Kętrzyn na lata 2007-2013”.

132/07

05.06.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Parkowej

131/07

30.05.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

130/07

30.05.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

129/07

30.05.2007

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o dofinansowanie w ramach Lokalnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: "Aktywność - szansa rozwoju" terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn

127/07

31.05.2007

w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kętrzyn
[Załącznik] Regulamin dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kętrzyn
[Załącznik nr 1] Wykaz kryteriów oceny
[Załącznik nr 2] Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego

126/07

31.05.2007

o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
[Załącznik] Przebieg procesu dokonywania oceny okresowej przacowników samorządowych - I ocena wedłg projektu rozporządzenia

125/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 31/100 części w działce nr 325/6 położonej w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego.

124/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 5.

123/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

122/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

121/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

120/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima.

119/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima.

118/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima.

117/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima.

116/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

115/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

114/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

113/07

30.05.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

112/07

24.05.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

111/07

24.05.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Remonty cząstkowe ulic i chodników zarządzanych przez Gminę Miejską Kętrzyn (miejskich i powiatowych)”

110/07

21.05.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaia o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa żwiru płukanego"

109/07

11.05.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

108/07

11.05.2007

w sprawie dokonaia oceny stanu technicznego i zabezpieczenia budynku nr 67J przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie

107/07

02.05.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaia o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa żwiru i pospółki dla potrzeb robót publicznych w roku 2007" oraz amówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa produktów z tworzyw sztucznych"

106/07

02.05.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaia o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy ulicy Dębowej w Kętrzynie w branżach: drogowa i sanitarna

105/07

27.04.2007

w sprawie dokonania odbioru zadania inwestycyjnego: Budowa ulic Tuwima, Kochanowskiego i Orzeszkowej - I etap: wykonanie kanalizacji deszczowej - zrzutu wód opadowych z ulic: J. Tuwima, J. Kochanowskiego, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Brzechwy i Granicznej w Kętrzynie do rzeki Muławki

104/07

27.04.2007

w sprawie dokonania odbioru zadania inwestycyjnego: Budowa ulicy Nowe Osiedle w Kętrzynie  

103/07

26.04.2007

o zmianach w budżecie miasta na 2007 rok 

102/07

26.04.2007

o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta w Kętrzynie

101/07

24.04.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

100/07

24.04.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

99/07

24.04.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

98/07

24.04.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

97/07

23.04.2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Wykonanie oznakowanie poziomego dróg zarządzanych przez Gminę Miejską Ketrzyn”.

96/07

18.04.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

95/07

18.04.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

94/07

18.04.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

93/07

anulowano

92/07

16.04.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Przebudowa ulicy Dębowej"

91/07

10.04.2007

w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miasta Kętrzyn
[Załącznik nr 1] Procedury kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miasta Kętrzyn

90/07

06.04.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

89/07

06.04.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

88/07

05.04.2007

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia lukalnu, położonego w budynku byłaej Loży Masońskiej przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Kętrzynie

87/07

04.04.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa produktów z tworzyw sztucznych"

86/07

04.04.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Świerkowej.

85/07

02.04.2007

w sprawie: powołania zespołu konkursowego „Pierwsze kroki segregacji – zbiórka baterii”

84/07

02.04.2007

w sprawie dokonania odbioru zadania inwestycyjnego: remont Ratusza Miejskiego - pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1

83/07

02.04.2007

w sprawie powołania Komisji o charakterze opiniująco - kontrolnym

82/07

02.04.2007

w sprawie powołania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym

81/07

02.04.2007

w sprawie przekazania stanowiska Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-04-03 11:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-09-11 10:48:45)