Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_roku_2007

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej

Cena wywoławcza - 95 300,00 zł

Wadium - 9 600,00 zł

Data publikacji: 15.10.2007r.

Termin przetargu: 21.11.2007r.

Ogłoszenie | Lokalizacja  

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 403/10 o pow. 1126 m2, obręb 2, KW OL1K / 00027896/ 1 i nr 132/4 o pow. 99 m2, obręb 2, KW OL1K / 00028620/ 3, położone przy ul. Jagiełły 58 w Kętrzynie

Cena wywoławcza - 52 800,00 zł

Wadium - 5 300,00 zł

Data publikacji: 26.09.2007r.

Termin przetargu: 14.11.2007r.

Ogłoszenie | Lokalizacja

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 1. Działka nr 79/2 o pow. 1355 m2 , KW – 13710 wraz z udziałem 32/100 części w działce nr 79/3 o pow. 441 m2 , KW – 13710, położonych w Kętrzynie przy ul. Składowej,

Cena wywoławcza - 34 300,00 zł

Wadium - 3 500,00 zł

Data publikacji: 13.08.2007r.

Termin przetargu: 26.09.2007r.

 Ogłoszenie | Lokalizacja

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie:

I. przy ul. Nasiennej (droga gruntowa), przeznaczonych pod rzemiosło produkcyjno-usługowe bez funkcji mieszkaniowej UR-1, docelowo przewidzianych pod zabudowę obiektami produkcyjno-usługowymi, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 1. Działka Nr 78/5 o pow. 12261 m2, KW – 34253, obręb 1,
  Cena wywoławcza - 125 000,00 zł wadium - 12 500,00 zł  
 2. Działka Nr 78/6 o pow. 11460 m2, KW – 34254, obręb 1,
  Cena wywoławcza - 116 900,00 zł wadium - 11 700,00 zł

II. przy ul. Rynkowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami MWU-3, docelowo przewidziana po zabudowę zespołem obiektów mieszkalnego i usługowego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

 1. Działka Nr 78/7 o pow. 3278 m2, KW – 34255, obręb 1,
  Cena wywoławcza - 82 900,00 zł; wadium - 8 300,00 zł

Data publikacji: 13.08.2007r.

Termin przetargu: 03.10.2007r.

 Ogłoszenie | Lokalizacja

 

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 29,65m2, położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego 19 w Kętrzynie

Data publikacji: 13.08.2007r.

Cena wywoławcza – 51 100,00 zł

Wadium – 5 200,00 zł

Ogłoszenie | [fot1] [fot2] [fot3]

Wynik

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Chopina, przeznaczonych pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem rzemiosła oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 1. Działka Nr 134/5 o pow. 1425m2, obręb 7, KW- 25806, niezabudowana, położona przy ul. Chopina 18A w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 48 300,00 zł; wadium - 4 900,00 zł 
 2. Działka Nr 135/1 o pow. 871m2, obręb 7, KW- 25805, zabudowana budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki, położona przy ul. Chopina 18B w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 29 600,00zł wadium -
  3 000,00 zł

Data publikacji: 13.08.2007r.

Termin przetargu: 25.09.2007r.

 Ogłoszenie | Lokalizacja

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 35 o pow. 40,52m2, położonego na drugim piętrze budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego 2 w Kętrzynie

Data publikacji: 15.06.2007r.

Termin przetargu: 31.07.2007r.

Cena wywoławcza - 71 800,00zł

Wadium - 7 200,00zł

Ogłoszenie

Wynik

 

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat - lokal przeznaczony na działalność gastronomiczną, położony w budynku byłej Loży Masońskiej przy ul. Mickiewicza 1 w Kętrzynie

Data publikacji: 1.06.2007r.

Termin przetargu: 18.06.2007r.

Cena wywoławcza - 200,00 zł

Wadium - 100,00 zł

Ogłoszenie

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 29,65m2, położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego 19 w Kętrzynie

Data publikacji: 31.05.2007r.

Termin przetargu: 10.07.2007r.

Cena wywoławcza - 51 100,00 zł

Wadium - 5 200,00 zł

Ogłoszenie

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat – lokal przeznaczony na działalność gastronomiczną, położony w budynku byłej Loży Masońskiej przy ul. Mickiewicza 1 w Kętrzynie

Data publikacji: 27.04.2007r.

Termin przetargu: 25.05.2007r.

Cena wywoławcza - 200,00 zł

Wadium - 100,00 zł

Ogłoszenie

 

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych - działka nr 79/2 o pow. 1355 m2, KW – 13710 wraz z udziałem 32/100 części w działce nr 79/3 o pow. 441 m2, KW – 13710, położonych w Kętrzynie przy ul. Składowej,

Data publikacji: 26.02.2007r.

Termin przetargu: 11.04.2007r.

Cena wywoławcza - 34 300,00 zł

Wadium - 3 500,00 zł

| Ogłoszenie | Lokalizacja |

 

Przedmiot przetargu: Drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie:

 1. przy ul. Nasiennej (droga gruntowa), przeznaczonych pod rzemiosło produkcyjno-usługowe bez funkcji mieszkaniowej UR-1, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 
  1) Działka Nr 78/5 o pow. 12261 m2, KW – 34253, obręb 1, 
      Cena wywoławcza - 112 500,00 zł wadium - 11 300,00 zł 
  2) Działka Nr 78/6 o pow. 11460 m2, KW – 34254, obręb 1, 
      Cena wywoławcza - 105 300,00 zł wadium - 10 600,00 zł 
 2. przy ul. Rynkowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami MWU-3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
  1) Działka Nr 78/7 o pow. 3278 m2, KW – 34255, obręb 1,
      Cena wywoławcza - 78 800,00 zł wadium - 7 900,00 zł

Data publikacji: 23.02.2007r.

Termin przetargu: 17.04.2007r.

| Ogłoszenie | Lokalizacja |

 

Przedmiot przetargu: Drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących część obszaru funkcyjnego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług towarzyszących, przeznaczonych pod zabudowę wolnostojącymi, jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi:

 1. Działka nr 67/9 o pow. 520 m2 i nr 68/4 o pow. 1332 m2 , obręb 1, KW - 34264, położone przy ul. Górnej w Kętrzynie oraz udział ½ część w działkach nr 67/8 o pow. 138 m2 i nr 70/9 o pow. 240 m2 , obręb 1, KW - 34273, stanowiących drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Górnej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 44 500,00 zł wadium - 4 500,00 zł
 2. Działka nr 67/7 o pow. 564 m2 i nr 68/3 o pow. 1310 m2 , obręb 1, KW – 34263, położone przy ul. Górnej w Kętrzynie oraz udział ½ część w działkach nr 67/8 o pow. 138 m2 i nr 70/9 o pow. 240 m2 , obręb 1, KW - 34273, stanowiących drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Górnej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 45 000,00 zł wadium - 4 500,00 zł

Data publikacji: 16.02.2007r.

Termin przetargu: 27.03.2007r.

| Ogłoszenie | Lokalizacja |

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących część obszaru funkcyjnego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług towarzyszących, przeznaczonych pod zabudowę wolnostojącymi, jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi:

 1. Działka nr 71/2 o pow. 827 m2, obręb 1, KW OL1K / 00034257 / 2, położona przy ul. Górnej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 29 200,00 zł wadium - 3 000,00 zł
 2. Działka nr 71/3 o pow. 901 m2, obręb 1, KW OL1K / 00034258 / 9, położona przy ul. Górnej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 31 700,00 zł wadium - 3 200,00 zł

Data publikacji: 12.02.2007r.

Termin przetargu: 20.03.2007r.

| Ogłoszenie | Lokalizacja |

 

Przedmiot przetargu: Drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Chopina, przeznaczonych pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem rzemiosła oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 1. Działka Nr 134/5 o pow. 1425m2, obręb 7, KW- 25806, niezabudowana, położona przy ul. Chopina 18A w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 43 500,00 zł wadium - 4 400,00 zł
 2. Działka Nr 135/1 o pow. 871m2, obręb 7, KW- 25805, zabudowana budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki, położona przy ul. Chopina 18B w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 26 700,00zł wadium - 2 700,00 zł

Data publikacji: 12.02.2007r.

Termin przetargu: 21.03.2007r.

 Ogłoszenie | Lokalizacja

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 37,33m2, położonego na drugim piętrze budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29 w Kętrzynie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 16/1000 udziału w działce nr 323 o pow. 643m2, obręb 6, KW OL1K/00008927/9, położonej w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29.

Data publikacji: 16.01.2007r. 

Termin przetargu: 22.02.2007r.

Cena wywoławcza – 59 700,00 zł

Wadium – 6 000,00 zł

| Ogłoszenie |

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 8,96m2, składającego się z jednego pomieszczenia, położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Mielczarskiego 3 w Kętrzynie   wraz z oddaniem w   użytkowanie wieczyste 7/1000 udziału w   działce   nr 266 o pow. 236m2, obręb 3, KW OL1K/00008987/7, położonej w Kętrzynie przy ul.Mielczarskiego 3.

Data publikacji: 16.01.2007r.

Termin przetargu: 22.02.2007r.

Cena wywoławcza – 6 000,00 zł

Wadium – 600,00 zł

| Ogłoszenie |

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Kościuszki nr 3 i 4, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kętrzyna jako działki Nr 136/2 o pow. 2591 m2 i Nr 137/2 o pow. 362 m2 , KW –13591, obręb 3.

Data publikacji: 09.01.2007r.

Termin przetargu: 15.02.2007r.

Cena wywoławcza -179 400,00zł

Wadium – 18 000,00zł

| Ogłoszenie | Lokalizacja |

 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2008-04-01 09:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-04-01 09:15:43)