Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_II_kw_2009_roku

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do dnia 18 września 2009r. części działki Nr 249 o powierzchni 0,1419ha, obręb 3, położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie, KW OL1K/00013684/1, o powierzchni 144m2, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu punktem sprzedaży w celu prowadzenia ogródka firmowego.

Wadium - 300,00 zł
Data publikacji: 08.05.2009r.

Termin przetargu: 19.05.2009r.

[Ogłoszenie]

 

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług U-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4, 

Cena wywoławcza - 244.600,00 zł Wadium - 24.500,00 zł
Data publikacji: 30.04.2009r.

Termin przetargu: 16.06.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 87/4 o pow. 1200 m2, obręb 7, KW-OL1K/00037592/3, położonej przy ul. Bydgoskiej w Kętrzynie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi MNU-2. 

Cena wywoławcza - 62.600,00 zł Wadium - 6.300,00 zł
Data publikacji: 30.04.2009r.

Termin przetargu: 16.06.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres od dnia 18 maja 2009r. do dnia 18 września 2009r. części działki Nr 249 o powierzchni 144m2, obręb 3, położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu punktem sprzedaży w celu prowadzenia ogródka firmowego 

Wadium - 300,00 zł
Data publikacji: 22.04.2009r.

Termin przetargu: 30.04.2009r.

[Ogłoszenie]

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących część obszaru funkcyjnego przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi:

 1. Działka nr 714/12 o pow. 1260 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035454/0, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 67 100,00 zł wadium - 6 800,00 zł  
 2. Działka nr 714/13 o pow. 1733 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035460/5, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 97 700,00 zł wadium - 9 800,00 zł 
 3. Działka nr 714/14 o pow. 1332 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035459/5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej,
  Cena wywoławcza - 77 500,00 zł wadium - 7 800,00 zł 
 4. Działka nr 714/15 o pow. 1125 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035458/8, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 65 600,00 zł wadium - 6 600,00 zł 
 5. Działka nr 714/16 o pow. 1711 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035457/1, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 96 500,00 zł wadium - 9 700,00 zł 
 6. Działka nr 714/17 o pow. 1052 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035456/4, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie.
  Cena wywoławcza - 61 400,00 zł wadium - 6 200,00 zł
   
Data publikacji: 20.04.2009r.

Termin przetargu: 26.05.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kętrzyna jako działka nr 373 o pow. 1579 m2, obręb 5, KW – OL1K/00013382/4, położona przy ul. Małej w Kętrzynie,  

Cena wywoławcza - 73.500,00 zł Wadium - 7.400,00 zł
Data publikacji: 20.04.2009r.

Termin przetargu: 26.05.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2009-04-21 12:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-05-08 10:42:19)