Podsumowanie_postępowania_SOOS

PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

L.p.

Tytuł ocenianego projektu dokumentu

Wnioskodawca

Data zakończenia postępowania

Uchwała zatwierdzająca oceniany dokument

Załączniki

 

 

 

 

 

 
2. "Programu Ochrony Środowiska dla Kętrzyna na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016"

Gmina Miejska Kętrzyn

02.11.2010r.

LXXV/385/10

1. Obwieszczenie
2. Prognoza oddziaływana
3. Podsumowanie

1.

"Program Rewitalizacji Miasta dla Kętrzyna na lata 2007 - 2013 oraz projektu jego ewaluacji in progres i ewaluacji"

Gmina Miejska Kętrzyn

12.09.2009r.

LIII/289/09

1. Obwieszczenie
2.
Prognoza oddziaływana
3.
Podsumowanie

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2009-10-01 14:24:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2010-11-04 08:36:45)